در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

عوائد موقوفه ‏اى كه براى روضه خوانى وقف شده مى ‏توان به جبهه فرستاد یا نه؟