در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

غذاهای دیر هضم و غذاهای زود هضم کدامند؟ و هرکدام برای کدام افراد مفیدند؟