در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

فرسودگی بیمارستان ها و زلزله هایی که در راه است!