در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

فضای مجازی باید برای مردم فضای امن باشد، اما نباید فضای امنیتی باشد/رشد اقتصادی و اشتغال به دست آوردیم، در ۲۵ سال گذشته بی‌نظیر بود/ سال جدید، سال اشتغال بیشتر برای جوانان ما خواهد بود