در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

فعالیت فرودگاه بین المللی بروکسل به دلیل وقوع آتش سوزی متوقف شد