در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

فهمیدیم چرا شفر تمایلی به استفاده از قائدی در ترکیب ثابت ندارد!