در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

فلسفه امتحان و آزمودن انسان ها چیست؟