در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

فوری/ انفجاری بزرگ در مجتمع مسکونی کارکنان قضایی در ترکیه