در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

فوروسماید چیست و در چه مواردی تجویز می شود؟