در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

قبل از انقلاب اسلامى جهت ترخیص كالا مبالغى به عنوان "إنعام" داده مى‏ شد، در حال حاضر اگر این مبلغ پرداخت نشود كالا را دیر ترخیص نموده و با مشكلات فراوان رو به رو مى ‏نمایند، آیا ادامه این كار [دادن إنعام‏] از لحاظ شرعى صحیح است؟