در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

قدرت زلزله ۶ ریشتری، چند برابر زلزله ۵ ریشتری؟