در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

قطعه دوم کنار گذر غرب، دسترسی به شهر مجلسی را تسهیل می بخشد