در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

قطر 24 فروند جنگنده تایفون از انگلیس می‌خرد