فروشگاه اینترنتی مدیسه
در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

كسى كه أصل مالش إشكال دارد- به این ترتیب كه یا از كسب حرام به دست آمده یا از ارثى است كه در تقسیم آن رعایت موازین شرعى نشده- اگر هدیّه ‏اى به انسان بدهد چگونه مى ‏شود آن را مصرف كرد؟