در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

لطفا به این مسأله پاسخ فرمائید كه آیا مردى بدون إجازه همسر خود مى ‏تواند وى را طلاق دهد؟