در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

لغو روادید میان اوکراین و اتحادیه اروپا