در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

مدودف: تحریمهای آمریکا تاثیری بر اقتصاد روسیه ندارد