در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

محكومیت اقدام ترامپ در انتخاب قدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی سپاه