فروشگاه اینترنتی مدیسه
در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

محلّ كار اینجانب در آزمایشگاه تشریح دانشگاه مى‏ باشد، سر و كارم همیشه با تشریح جسد انسان مسلمان است، خواهشمندم بفرمائید كه از لحاظ شرع، كار كردن در آزمایشگاه تشریح جائز مى ‏باشد یا اینكه بهتر است به قسمت دیگر دانشگاه انتقال یابم؟