در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

محل دفن 12 نفر از اعضای یک خانواده زلزله زده