در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

مخالفت چین با فروش تسلیحات نظامی آمریکا به تایوان