در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

مسلمانان روهینگیا قربانی پاکسازی قومی هستند