در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

مردم اغتشاشات اخیر را مدیریت نمی‌کردند، ایران مانند سوریه می‌شد