در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

مرمت کاخ چهل ستون بعد از ۵۰ سال