در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

مطهرنیا: از برجام بگذریم و آن را بر سر همدیگر نکوبیم/ ثابتی: باید هم بگویید از برجام بگذریم چون جای دفاع ندارد