در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

مشارکت مردم یزد در انتخابات از ۸۵درصد گذشت/استفاده ۵۸۰ هزار تعرفه