در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

مشاور اردوغان: عربستان به یک «بهار عربی» نیاز دارد