در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

معجزه دیگری از گرافن؛ جریان برق با مقاومت صفر!