در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

منشا قهر کرد و به رختکن رفت؛ بازیکنان پرسپولیس به من پاس نمی دهند!