در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

مواضع مسکو و کشورهای آسیای مرکزی به‌هم نزدیک است