در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

موفقیت انتخابات الکترونیکی در استان کرمانشاه ۱۰۰ درصد بوده است