فروشگاه اینترنتی مدیسه
در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

مگر مومن ابتدا در ظلمت بوده كه در آیه الكرسی به خروج مومنان از ظلمت اشاره شده است؟