در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

می‌توانیم با تدبیر و نظارت صادقانه مسئولان از ‏حجم عوارض ناشی از زلزله کم کنیم