در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

نرخ بیکاری به ۱۲.۳ درصد رسید/ نرخ مشارکت اقتصادی ۳۸.۹ درصد