در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

نظام سلطه توان درگیری با ما را ندارد/ در حوزه موشکی جزء قدرت‌های بزرگ دنیا هستیم