در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

نظر علی دایی درباره حسن روحانی، فیلم فروشنده و ترامپ!