در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

نمایندگان کره شمالی و جنوبی دوشنبه با یکدیگر ملاقات می کنند