در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

نیروهای امنیتی افغان توانایی برقراری امنیت در افغانستان را ندارند