در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

نیروهای مردمی عراق برای عملیات نهایی آماده می شوند