در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

هزاران نفر در بیروت علیه تصمیم ضدفلسطینی ترامپ به خیابان ها ریختند