در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

همه دستگاه‌ها آمادگی اجرای تصمیمات خود در قبال موضع ترامپ نسبت به برجام را دارند