در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

واشنگتن مسافران چند شرکت هواپیمایی را از حمل وسائل الکترونیکی در پروازهای آمریکا منع کرد