در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

واحدهای صنعتی بیشتری در سال 96 تعطیل شدند