در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

ورود 10 اتوبوس اهالی فوعه و کفریا به حلب