در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

وزیر دفاع آلمان: هیچ بدهی به ناتو نداریم