در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

وزیر خارجه قطر:به همکاری با ایران ادامه می دهیم