در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

وزیر امور خارجه در چهار توئیت به نطق ترامپ واکنش داد