در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

وزیر فرهنگ درباره زبان فارسی چه نظری دارد؟