فروشگاه اینترنتی مدیسه
در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

وصیت بر فروش ثلث زمین و اداء حج ( در حالی كه بخشی از اموال غصبی است)