فروشگاه اینترنتی مدیسه
در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

وضعیت ارث متوفی، در فرض در حیات بودن پدر و مادر وی، همسر و حمل (پدر عروس، اثاث منزل را به خانه خودش انتقال داده)